top of page
PRIVACY POLICY (GDPR)
Privātuma politika

 ENG

Introduction

SIA Kokļu mežs is committed to protecting our customer privacy and takes its responsibility regarding the security of customer information very seriously. We will be clear and transparent about the information that we collect and what we do with that information.

This policy will detail the following:

What personal data we collect

How we collect this data

What we do with this data

How we store the data and security;

How long we keep it;

What are your rights;

 

What Personal Data We Collect:

SIA Kokļu mežs collect the following types of personal and non-personal data from our customers.

Personal Data means any information relating to you which allows us to identify you, i.e. your name, contact details, payment information and purchase details.

Non-Personal Data means Browser types and cookies

How We Collect This Information:

SIA Kokļu mežs collects data through various sources during its day to day activities.

 1. Loyalty customers: customers have the option to join our instore loyalty programme either in store or online. By joining the SIA Kokļu mežs loyalty programme customers can avail of extra benefits & promotions.  The information required to join the scheme is your name, address, contact number, email and type. This information is collected in two ways:

 

Customer details are taken at point of purchase at counters in store. Your details are taken by a member of staff and entered directly to our IT system. You will be asked at this point if you would like to receive marketing text messages and / or marketing emails.  These details will be entered according to your preferences.

 

Customers can sign up for loyalty through the SIA Kokļu mežs website. At this stage the customer can enter their name and contact details. There is then an option to opt in to marketing emails and text.

 • Online Sales: We will always gather personal details at the checkout stage of an online sale.  This is to allow us to process your order and dispatch it efficiently to you. We will only use your personal data for marketing purposes where you have opted in at the checkout stage.

 • Email Signup: On our website you will have the option to join our mailing list. When you sign up to our mailing list you will be automatically added to our marketing email lis

 • Cookies: A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site.

 

This Website Uses Google AdWords

This website uses the Google AdWords remarketing service to advertise on third party websites (including Google) to previous visitors to our site. This means that we could advertise to previous visitors who haven’t completed a task on our site, for example using the contact form to make an enquiry. This could be in the form of an advertisement on the Google search results page, or a site in the Google Display Network. Third-party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on someone’s past visits to the SIA Kokļu mežs website. As always, any data collected will be used in accordance with our own privacy policy and Google’s privacy policy.

 

You can choose to opt out of Google's use of cookies by visiting Google's Ads Settings.

Alternatively, you can opt out of a third-party vendor's use of cookies by visiting the Network Advertising Initiative opt out page.

 

How do we use your personal data:

We use your personal data to provide goods and services to you and to help us provide you with the best possible customer shopping experience.

We will keep you up to date with current promotions and events running in SIA Kokļu mežs stores and on the SIA Kokļu mežs website. We will only contact you with marketing promotions if you have opted in to receive these.

From time to time we will contact you with information regarding promotions and / or events taking place in SIA Kokļu mežs stores or on the SIA Kokļu mežs website.  We will only contact you with marketing promotions if you have opted in to receive these. You will also be given every opportunity on every email or text that we send you to indicate you no longer wish to receive marketing material by that means.

We will use the information you give us to efficiently deliver the products / service you requested.

We may use the data provided by you to help improve our products and services and enhance your shopping experience with us.

We never provide your information to any third party partners for marketing or promotional purposes.  We will never sell your information to any third parties 

How Long Do We Keep It?

We will keep your personal data as long as is required to fulfil our obligations to you.  After we have fulfilled our obligations, under Irish Law, we are required to keep transaction details for a further 6 years.  After this period, your personal data will be deleted. Any personal data provided by you for marketing purposes will be kept by us until such time that you notify us that you no longer wish to receive this information. 

Your Data Protection Rights

 

Under GDPR you have the right to:

 • Obtain details about how your data is processed  by SIA Kokļu mežs

 • Obtain details of personal data held by SIA Kokļu mežs

 • Have any incorrect or incomplete data corrected

 • Have your data erased where, for example, you deem SIA Kokļu mežs has no legitimate reason for retaining your data

 • Obtain your data and have that data transmitted to another organisation

 • Object to the processing of your data in certain circumstances

 • Not to be subject to automated decision making, including profiling.

 

 Sharing You Data

Your personal data will never be sold to any third party for marketing purposes.

SIA Kokļu mežs work with trusted service providers to run our business such as IT support providers.  We have ensured that any third party service provider that may have access to your personal information is GDPR compliant.

 

Data Protection Officer

SIA Kokļu mežs have appointed a Data Protection Officer (DPO) to oversee compliance with this policy.  You have the right to make a complaint at any time and this will be handled by the appointed DPO.  You also have the right to make a complaint at any time to the Irish Data Protection Commissioner.

 

If you wish to submit a complaint at any time about how SIA Kokļu mežs handle your personal data, then please submit a completed online request form available at the following link, or contact our DPO by post at SIA Kokļu mežs Data Protection Office, SIA Kokļu mežs, Latvia, Limbazu nov. , Limbazi, Juras iela 21-11, LV-4001.

Changes To Privacy Policy

Our privacy policy may change from time to time and any changes to the statement will be communicated to you by email or a notice on our website.

ENG

LATVIEŠU
 

Ievads

SIA Kokļu mežs ir apņēmies aizsargāt mūsu klientu privātumu un ļoti nopietni uztver savu atbildību par klientu informācijas drošību. Mēs skaidri un pārskatāmi pateiksim informāciju, ko apkopojam un ko ar šo informāciju darām.

Šajā politikā būs sīki aprakstīts:

 • Kādus personas datus mēs apkopojam

 • Kā mēs apkopojam šos datus

 • Ko mēs darām ar šiem datiem

 • Kā mēs uzglabājam datus un drošību;

 • Cik ilgi mēs to glabājam;

 • Kādas ir jūsu tiesības;

Kādus personas datus mēs apkopojam:

SIA Kokļu mežs no saviem klientiem ievāc šāda veida personas un nepersoniskus datus.

Personas dati ir jebkura ar jums saistīta informācija, kas ļauj mums jūs identificēt, t.i., jūsu vārds, kontaktinformācija, maksājuma informācija un pirkuma informācija.

Nepersoniskie dati nozīmē pārlūkprogrammas veidus un sīkfailus

Kā mēs apkopojam šo informāciju:

SIA Kokļu mežs savās ikdienas darbībās vāc datus no dažādiem avotiem.

Lojalitātes klienti: klientiem ir iespēja pievienoties mūsu veikala lojalitātes programmai gan veikalā, gan tiešsaistē. Pievienojoties SIA Kokļu mežs lojalitātes programmai, klienti var izmantot papildu priekšrocības un akcijas. Informācija, kas nepieciešama, lai pievienotos shēmai, ir jūsu vārds, adrese, kontakta numurs, e-pasts un veids. Šī informācija tiek vākta šādi: 

              Klienti var reģistrēties lojalitātei caur SIA Kokļu mežs mājaslapu. Šajā posmā klients var ievadīt savu vārdu un kontaktinformāciju. Pēc tam ir iespēja izvēlēties mārketinga e-pasta ziņojumus un īsziņas. Pārdošana tiešsaistē: mēs vienmēr apkoposim personas datus tiešsaistes pārdošanas norēķināšanās stadijā. Tas ir paredzēts, lai mēs varētu apstrādāt jūsu pasūtījumu un efektīvi nosūtīt to jums. Mēs izmantosim jūsu personas datus tikai mārketinga nolūkos, ja esat izvēlējies to norēķināšanās stadijā. Reģistrēšanās e-pastā: mūsu vietnē jums būs iespēja pievienoties mūsu adresātu sarakstam. Kad jūs reģistrējaties mūsu adresātu sarakstā, jūs automātiski tiksit pievienots mūsu mārketinga e-pasta sarakstam Sīkfaili: sīkfails ir mazs fails, kas prasa atļauju ievietot jūsu datora cietajā diskā. Kad piekrītat, fails tiek pievienots, un sīkfails palīdz analizēt tīmekļa trafiku vai informē jūs, kad apmeklējat noteiktu vietni.

Šī vietne izmanto Google AdWords Šī vietne izmanto Google AdWords atkārtotā mārketinga pakalpojumu, lai trešo pušu vietnēs (tostarp Google) reklamētu mūsu vietnes iepriekšējiem apmeklētājiem. Tas nozīmē, ka mēs varam rādīt reklāmu iepriekšējiem apmeklētājiem, kuri nav pabeiguši kādu uzdevumu mūsu vietnē, piemēram, izmantojot saziņas veidlapu, lai veiktu pieprasījumu. Tas var būt reklāmas veidā Google meklēšanas rezultātu lapā vai vietnē Google reklāmas tīklā. Trešās puses piegādātāji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai rādītu reklāmas, pamatojoties uz kāda iepriekšējiem SIA Kokļu mežs vietnes apmeklējumiem. Kā vienmēr, visi savāktie dati tiks izmantoti saskaņā ar mūsu privātuma politiku un Google konfidencialitātes politiku.

Varat izvēlēties atteikties no Google sīkfailu izmantošanas, apmeklējot Google reklāmu iestatījumus. Varat arī atteikties no trešās puses pārdevēja sīkfailu izmantošanas, apmeklējot tīkla reklamēšanas iniciatīvas atteikšanās lapu.

Kā mēs izmantojam jūsu personas datus: Mēs izmantojam jūsu personas datus, lai nodrošinātu jums preces un pakalpojumus un palīdzētu mums nodrošināt jums vislabāko iespējamo klientu iepirkšanās pieredzi. Mēs Jūs informēsim par aktuālajām akcijām un pasākumiem, kas notiek SIA Kokļu mežs veikalos un SIA Kokļu mežs mājaslapā. Mēs sazināsimies ar jums tikai par mārketinga akcijām, ja būsiet izvēlējies tos saņemt. Ik pa laikam ar Jums sazināsimies ar informāciju par akcijām un/vai pasākumiem, kas notiek SIA Kokļu mežs veikalos vai SIA Kokļu mežs mājaslapā. Mēs sazināsimies ar jums tikai par mārketinga akcijām, ja būsiet izvēlējies tos saņemt. Jums arī tiks dota iespēja katrā e-pastā vai tekstā, ko mēs jums nosūtīsim, norādīt, ka vairs nevēlaties saņemt mārketinga materiālus šādā veidā. Mēs izmantosim jūsu sniegto informāciju, lai efektīvi piegādātu jūsu pieprasītos produktus/pakalpojumus. Mēs varam izmantot jūsu sniegtos datus, lai palīdzētu uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus un uzlabotu jūsu iepirkšanās pieredzi ar mums. Mēs nekad nesniedzam jūsu informāciju nevienam trešās puses partnerim mārketinga vai reklāmas nolūkos. Mēs nekad nepārdosim jūsu informāciju trešajām personām Cik ilgi mēs to glabājam? Mēs glabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu saistības pret jums. Kad esam izpildījuši savas saistības saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem, mums ir jāsaglabā informācija par darījumu vēl 6 gadus. Pēc šī perioda jūsu personas dati tiks dzēsti. Jebkurus personas datus, ko sniedzat mārketinga nolūkos, mēs glabāsim līdz brīdim, kad paziņosit mums, ka vairs nevēlaties saņemt šo informāciju. Jūsu datu aizsardzības tiesības

Saskaņā ar GDPR jums ir tiesības:

 • Iegūstiet sīkāku informāciju par to, kā SIA Kokļu mežs apstrādā Jūsu datus

 • Iegūstiet sīkāku informāciju par SIA Kokļu mežs rīcībā esošajiem personas datiem

 • Izlabojiet visus nepareizos vai nepilnīgos datus Vai dzēst savus datus, ja, piemēram, uzskatāt, ka SIA Kokļu mežs nav leģitīma iemesla

 • Jūsu datus saglabāt Iegūstiet savus datus un nododiet tos citai organizācijai

 • Iebilst pret savu datu apstrādi noteiktos apstākļos

Nav pakļauts automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai. Daloties ar jums datiem Jūsu personas dati nekad netiks pārdoti nevienai trešajai pusei mārketinga nolūkos. SIA Kokļu mežs sadarbojas ar uzticamiem pakalpojumu sniedzējiem, lai vadītu savu biznesu, piemēram, IT atbalsta sniedzējiem. Mēs esam nodrošinājuši, ka jebkurš trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kuram var būt piekļuve jūsu personas informācijai, atbilst GDPR. Datu aizsardzības inspektors SIA Kokļu mežs ir iecēlis datu aizsardzības inspektoru (DPO), kas pārrauga šīs politikas ievērošanu. Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību, un to izskatīs ieceltais DAI. Jums ir arī tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību Īrijas datu aizsardzības komisāram. Ja vēlaties jebkurā laikā iesniegt sūdzību par to, kā SIA Kokļu mežs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, iesniedziet aizpildītu tiešsaistes pieprasījuma veidlapu, kas pieejama šajā saitē, vai sazinieties ar mūsu DAI pa pastu SIA Kokļu mežs Datu aizsardzības birojā, SIA Kokļu mežs, Latvija, Limbažu nov. , Limbaži, Juras iela 21-11, LV-4001. Izmaiņas Privātuma politikā Mūsu privātuma politika laiku pa laikam var mainīties, un par visām paziņojuma izmaiņām tiks paziņots jums pa e-pastu vai paziņojumu mūsu vietnē

Latviešu
bottom of page