top of page

Terms and conditions

Latviešu

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI.

 

VISPĀRĒJI DARBA NOSACĪJUMI

Tālāk ir norādīti SIA Kokļu mežs lietošanas noteikumi, ar kuriem var sazināties pa +371 25414405, koklumezs@gmail.com, ADRESE ar reģistrācijas Nr. 4403120159 tīmekļa vietni vai jebkuru interneta vietni, ar kuru ir saistīta vietne (“vietne ”).

 

SIA Kokļu mežs, HTTP://koklumezs.lv

 

RĪCĪBA MĀJAS LAPĀ Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos vietējos, valsts, valsts un starptautiskos likumus un noteikumus un esat pilnībā atbildīgs par visām darbībām vai bezdarbību, kas notiek jūsu lietošanas laikā, tostarp par jūsu pārsūtīšanas saturu, izmantojot vietni. Visa mājaslapā sniegtā informācija, projekti, rasējumi un citas specifikācijas ir SIA Kokļu mežs ekskluzīvs īpašums. Jebkurai to kopēšanai, nosūtīšanai vai atkārtotai pārraidīšanai nepieciešama iepriekšēja rakstiska SIA Kokļu mežs saskaņa.

MĀJAS LAPAS REKLĀMA

 

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā ievietot sludinājumus un akcijas vietnē. Reklāmdevēji un sponsori vietnē ir pilnībā atbildīgi par visu vietējo, nacionālo, valsts un starptautisko tiesību aktu ievērošanu (attiecīgā gadījumā), un mēs izslēdzam jebkādu atbildību neatkarīgi no tā.

PRODUKTA PIEEJAMĪBA

 

Vietnē ir iekļauti Produkti, kas ir rūpīgi atlasīti pārdošanai mūsu HTTP://koklumezs.lv Produkti ir atkarīgi no pieejamības, tāpēc, kad Produkts būs izpārdots, tas tiks izņemts no Vietnes pēc iespējas ātrāk un, iespējams, vairs nebūs pieejams. Tā kā starp jūsu Pasūtījuma veikšanas laiku un Pasūtījuma pieņemšanas laiku ir aizkave, var mainīties noliktavas stāvoklis saistībā ar konkrēto Produktu. Ja Jūsu pasūtītā Prece izbeidzas noliktavā, pirms mēs pieņemam Jūsu Pasūtījumu, SIA Kokļu mežs neatbild Jums par nespēju nodrošināt šo Preci. Ja rodas šāda situācija, mēs jums paziņosim, cik drīz vien iespējams, un jums netiks iekasēta maksa par Preci, kas nav noliktavā.

PASŪTĪJUMA PROCESS

 

Pasūtījums tiek veikts Tīmekļa vietnē, nospiežot pogu 'Veikt pasūtījumu tūlīt' norēķinu procesa beigās. Mēs nosūtīsim jums e-pasta ziņojumu, kas apstiprinās jūsu pasūtījumu, kurā būs detalizēta informācija par jūsu pasūtīto(-ajiem) produktu(-iem). Šis e-pasts nenozīmē, ka mēs esam pieņēmuši jūsu pasūtījumu. Tā kā mēs esam nosūtījuši jūsu pasūtījumu, mēs nosūtīsim jums nosūtīšanas apstiprinājuma e-pastu. Nosūtot kādu no šiem e-pasta ziņojumiem, tiks uzskatīts, ka mēs esam pieņēmuši jūsu Pasūtījumu, ja vien neesam jūs informējuši, ka nepieņemam jūsu pasūtījumu, vai arī jūs to atcēlāt. Ja būsim pieņēmuši jūsu pasūtījumu, mēs organizēsim tā piegādi jums uz jūsu norādīto adresi.

PIEGĀDE

 

Mēs centīsimies piegādāt produktus jums piegādes laikā, kas norādīts katrai precei iegādes brīdī. Tomēr produkti ir atkarīgi no pieejamības, un dažkārt var rasties kavēšanās, ko mēs nevaram kontrolēt. Tāpēc visi norādītie piegādes datumi ir tikai aptuveni. Ja piegāde tiek aizkavēta vairāk nekā 21 dienu, jums ir tiesības sazināties ar mums un atteikties pieņemt preces. Šādos apstākļos mēs atmaksāsim visu naudu, ko esat samaksājis par šiem produktiem, kā arī jebkādu no jums iekasēto piegādes naudu. Tomēr mēs neesam atbildīgi par jebkādiem citiem zaudējumiem, izmaksām, bojājumiem vai maksām, kas jums var rasties, ja mēs kavēsimies ar šo produktu piegādi vai nepiegādāsim. Piegādes brīdī Jums būs derīgi jāparakstās par preču piegādi, un pēc šī laika preces kļūst tikai Jūsu atbildība. Pēc preču piegādes jums būs 24 stundas, lai pārliecinātos, ka visas preces ir labā darba kārtībā un nav bojātas. Pēc šī 24 stundu perioda mēs nevaram uzņemties atbildību par pretenzijām par bojātām precēm.

PRASĪBAS

 

Jums ir likumā noteiktas tiesības uz 14 dienu pārtraukšanas periodu, iepērkoties tiešsaistē (izņemot pielāgotas vai ātrbojīgas preces). Jums ir tiesības anulēt līgumu vismaz 14 darba dienu laikā, nenorādot iemeslu un bez soda naudas, izņemot preču atgriešanas izmaksas. Ja neesat apmierināts ar produktiem vai pakalpojumiem, ko esat saņēmis no mums, lūdzu, rakstiet mums uz e-pastu koklumezs@gmail.com Varat arī iesniegt sūdzību tiešsaistes strīdu izšķiršanas procesam, ko nodrošina Eiropas Komisija, noklikšķinot uz šīs saites. Pārdevējam ir jāatrisina pretenzijas 15 darba dienu laikā. Šie sūdzību noteikumi attiecas uz precēm, kas iegādātas no pārdevēja un par kurām sūdzība ir iesniegta garantijas periodā 24 mēneši no preces iegādes dienas.

PĒC SPECIFIKĀCIJAS

 

Visi aprakstošie materiāli, zīmējumi, attēli, krāsas, specifikācijas un reklāma tīmekļa vietnē ir paredzēti vienīgi, lai sniegtu aptuvenu produktu aprakstu. Lai gan informācija par produktu un attēli tiek regulāri atjaunināti, mēs nevaram uzņemties atbildību par nepareizu informāciju. Mēs paturam tiesības labot visas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kā arī mainīt vai atjaunināt informāciju un attēlus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Visas SIA Kokļu mežs norādītās cenas ievadīšanas brīdī ir pareizas. Reizēm produktu cenas var atšķirties ekskluzīvu tiešsaistes vai veikala akciju dēļ. Tiešsaistē norādītās cenas attiecas tikai uz tiešsaistes veikalu, un tās var neatspoguļot preces faktisko cenu veikalā.

GARANTIJU ATRUNA

 

Vietnē ietvertā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, un, lai gan mēs esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu šeit ietvertās informācijas pareizību, tīmekļa vietnē pieejamā informācija tiek sniegta "tāda, kāda tā ir" un "kā pieejama" un bez garantijām vai jebkāda veida tiešiem vai netiešiem nosacījumiem. Mēs negarantējam un neapgalvojam, ka Vietnē vai no trešajām personām pieejamo materiālu izmantošana vai izmantošanas rezultāti būs pareizi, precīzi un savlaicīgi, uzticami vai citādi. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību saistībā ar kādu no iepriekš minētajiem gadījumiem, izņemot tos, kas ir paredzēti saskaņā ar jūsu likumā noteiktajām tiesībām.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

 

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, nekādos apstākļos, tostarp, bet ne tikai nolaidības dēļ, mēs neesam atbildīgi pret jums par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas rodas, izmantojot vai nespējot izmantot vietni, jebkādas izmaiņas Vietnē, jebkurš materiāls vai dati, kas nosūtīti vai saņemti vai nav nosūtīti vai saņemti, vai par jebkādiem iepriekš minētajiem bojājumiem, kas izriet no Produktu lietošanas vai nespējas lietot. Mūsu un mūsu piegādātāju atbildība pret jums un/vai trešajām personām nekādā gadījumā nepārsniegs 200 €.

ĪPAŠUMTIESĪBAS UZ SATURU

Jūs atzīstat, ka saturs, tostarp, bet neaprobežojoties ar tekstu, programmatūru, mūziku, skaņu, fotogrāfijām, video, grafikām vai citiem materiāliem, kas ietverti sponsoru reklāmās vai pa e-pastu izplatītajā, komerciāli ražotā informācijā, ko mēs jums piedāvājam vietnē, vai mūsu reklāmdevējiem vai citiem satura nodrošinātājiem, ir aizsargāts ar autortiesībām, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, patentiem vai citām īpašumtiesībām un likumiem.

UZŅĒMUMA LĪGUMS

Neviens līgums starp Jums un SIA Kokļu mežs par jebkura produkta vai pakalpojuma pārdošanu Jums nepastāvēs, ja vien SIA Kokļu mežs nepieņems Jūsu pasūtījumu pa e-pastu, apstiprinot, ka ir nosūtījis Jūsu pasūtījumu. Šī piekrišana tiks uzskatīta par pilnīgu un visos nolūkos tiks uzskatīta par jums faktiski paziņotu brīdī, kad SIA Kokļu mežs nosūtīs jums e-pastu (neatkarīgi no tā, vai jūs šo e-pastu saņemat vai nesaņemat).

NOTEIKUMU IZMAIŅA

 

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt lietošanas noteikumus vai politikas attiecībā uz vietnes izmantošanu (tostarp, jo īpaši tās, kas attiecas uz cenu vai pieejamību) un informēt jūs, ievietojot atjauninātu lietošanas noteikumu versiju vietnē Tīmekļa vietne. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt vai mainīt jebkuru uzņēmuma īstenoto akciju.

VISPĀRĪGI

 

Mēs neesam atbildīgi par jebkādu mūsu pienākumu nepildīšanu saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, ko izraisījuši apstākļi, kas nav mūsu saprātīgi kontrolēti, tostarp, bet ne tikai, nepārvaramas varas incidenti. Mūsu nespēja izmantot vai īstenot jebkādas tiesības vai lietošanas noteikumu nosacījumus nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikuma, ja vien mēs to neesam rakstiski apstiprinājuši un piekrituši. Lietošanas noteikumu sadaļu nosaukumi tiek izmantoti tikai pušu ērtībām, un tiem nav juridiskas vai līgumiskas nozīmes.

LIKUMI

 

Lietošanas noteikumus regulē un pilnībā interpretē SOMIJAS likumi. Jūs un mēs piekrītam pakļauties Īrijā esošo tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai. Ja kādu(-us) lietošanas noteikumu noteikumu(-us) uzskata kompetentas jurisdikcijas tiesa par pretrunā ar likumu, tad šāds(-i) noteikums(-i) ir jāinterpretē, cik vien iespējams, lai atspoguļotu pušu nolūkus ar otru. noteikumi paliek spēkā un spēkā.

IZBEIGŠANA

 

Mēs varam pārtraukt vietnes darbību ar vai bez iemesla jebkurā laikā un nekavējoties. Turklāt mēs pēc saviem ieskatiem varam pārtraukt jūsu konta darbību šo noteikumu un nosacījumu burta vai gara pārkāpuma dēļ.

ATGRIEŠANAS POLITIKA

 

SIA Kokļu mežs vēlamies, lai mūsu atgriešanas politika būtu pārskatāma un bez problēmām. Tāpēc mums ir 14 dienu atgriešana par precēm, kuras esam saņēmuši to sākotnējā stāvoklī.

Ko darīt

 

Ja vēlaties atgriezt preci, vispirms sazinieties ar mums pa e-pastu koklumezs@gmail.com vai pa tālruni +371 25414405, norādot pasūtījuma numuru. Preces, kuras ir jāatgriež, jānosūta uz: šo adres: Latvija, Limbažu nov. , Limbaži, Juras iela 21-11, LV-4001 Atgriešanai jābūt oriģinālajā stāvoklī un iepakojumā. 

APMAIŅA

 

Ja vēlaties apmainīt savas preces pret līdzvērtīgu preci, mēs to apmainīsim jūsu vietā, saņemot oriģinālo preci. Nomaiņas precei tiek piemērotas parastās piegādes cenas. Ja nomaiņas precei ir cita cena, mēs vai nu atmaksāsim starpību, vai sazināsimies ar jums, lai vienotos par papildmaksu. Nomaiņa ir atkarīga no pieejamības

ATMAKSAS

 

Ja vēlaties atgriezt preci, lai saņemtu pilnu naudas atmaksu, mēs atmaksāsim jums samaksāto summu 7 dienu laikā pēc preces saņemšanas.

BOJĀTAS PRECES

 

Ja vēlaties atgriezt bojātu preci, procedūra ir tāda pati kā naudas atgriešanai vai maiņai. Mēs varam arī pieprasīt, lai jūs nosūtītu mums preces digitālo fotogrāfiju sākotnējai novērtēšanai. Ja prece tiks konstatēta bojāta vai tā ir jāatgriež SIA Kokļu mežs kļūdas dēļ, mēs atmaksāsim mums tās nosūtīšanas izdevumus vai noorganizēsim izvešanu ar kurjeru. Atmaksa, nomaiņa vai remonts ir atkarīgs no vainas novērtēšanas. Tas neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības.

Eng

TERMS AND CONDITIONS.

 

GENERIAL BUSINESS CONDITIONS

The following are the terms and conditions for use of SIA Kokļu mežs, that can be contacted on +371 25414405, koklumezs@gmail.com, ADDRESS with registration No. XXX website or any Internet site to which the website is linked (the “website”). SIA Kokļu mežs, HTTP://koklumezs.lv is for use by persons who are 18 years and over only.

WEBSITE CONDUCT

You agree to abide by all applicable local, state, national and international laws and regulations and are solely responsible for all acts or omissions that occur under your usage, including the content of your transmissions through the website. All information, designs, drawings and other specifications provided on the website are the exclusive property of SIA Kokļu mežs. Any copying, transmission or re-transmission of the same requires the prior written approval of SIA Kokļu mežs

 

WEBSITE ADVERTISING

We reserve the right at all times to place advertisements and promotions on the website. Advertisers and sponsors on the website are solely responsible for complying with all local, national, state and international laws (where relevant) and we exclude all liability howsoever caused therefrom.

 

PRODUCT AVAILABILITY

The Website features Products that have been carefully selected for sale on our HTTP://koklumezs.lv  Products are subject to availability so once a Product has sold out it will be taken off the Website at the earliest opportunity and may not be available again. As there is a delay between the time when your Order is placed, and the time when the Order is accepted, the stock position relating to a particular Product may change. If a Product you have ordered becomes out of stock before we accept your Order, then SIA Kokļu mežs shall not be liable to you for being unable to provide that Product. If such a situation arises, then we shall notify you as soon as possible and you will not be charged for the out of stock Product.

 

ORDER PROCESS

An Order is placed on the Website by pressing the 'Place Order Now' button at the end of the checkout process. 

We will send you an email confirming your Order which will detail the Product(s) that you have ordered. This email does not constitute an acceptance of your Order by us.

As your Order is shipped by us we will send you a despatch confirmation email. Upon sending either of this email, your Order will be taken to have been accepted by us, unless we have notified you that we do not accept your Order, or you have cancelled it.

Subject to us having accepted your Order, we will then arrange for delivery of it to you at your nominated address.

 

PRICE OF GOODS

The price listed on the Website (the 'price') for SIA Kokļu mežs products (the "products") will be as stipulated at the time when you place your order on the website. We are entitled to make adjustments to the price to take account of any increase in our supplier's prices, or the imposition of any new taxes or duties, or if due to an error or omission the price for the products on the Website is wrong.

 

DELIVERY

We will endeavour to deliver the products to you within the lead-time shown for each product at the time of purchase, within the island of Ireland, where this is practical. However, products are subject to availability and delays may sometimes occur that are outside of our control. Any dates specified for delivery are therefore approximate only. If delivery is delayed for more than 21 days, you have the right to contact us and refuse to accept the products. In these circumstances, we will refund any money paid by you for those products and any delivery monies you have been charged. However, we will not be responsible for any other losses, costs, damages or charges that you may suffer if we delay in supplying or do not supply those products. At the time of delivery you will be required to validly sign-off on the delivery of the products, after which time the products become your sole responsibility.

Upon delivery of items, you will have 24hrs to ensure that all goods are in proper working order and in an undamaged state. After this 24hr period we cannot accept responsibility for claims of damaged goods.

 

CLAIMS

You have a statutory right to a 14 day cooling-off period when purchasing online (excluding customised or perishable goods). You have a right to cancel the contract within a minimum of 14 working days without giving any reason and without penalty, except the cost of returning the goods.

If you are unhappy with the products or services you have received from us please email us at koklumezs@gmail.com

You can also submit your complaint to an online dispute resolution process operated by the European Commission by clicking on this link

Seller has to solve the complaints within 15 working days.

These complaint rules apply to goods that were purchased from the seller and whose complaint was made during the warranty period of 24 months from the date of purchase of the goods.

 

ACCORDANCE WITH SPECIFICATION

All descriptive matter, drawings, pictures, colours, specifications and advertising on the website are for the sole purpose of giving an approximate description of the products. Although product information and images are regularly updated, we are unable to accept liability for any incorrect information. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions and to change or update information and images at any time without prior notice.

All prices listed on SIA Kokļu mežs are correct at the time of entering. On occasion, product pricing may vary due to exclusive promotions, either online or in-store. Prices shown online are exclusive to the online store only and may not represent the actual price of a product in-store.

 

DISCLAIMER OF WARRANTIES

The information contained in the website is for information purposes only and, although we have made every effort to ensure the correctness of the information contained herein, the information available through the website is provided "as is" and "as available" and without warranties or conditions of any kind either express or implied. We do not warrant or represent that the use or the results of the use of the materials available through the Website or from third parties will be correct, accurate timely, reliable or otherwise. We accept no liability in relation to any of the above other than as may be provided for under your statutory rights.

 

LIMITATION OF LIABILITY

To the fullest extent permitted by applicable law, under no circumstances, including, but not limited to, negligence, shall we be liable to you for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages that result from the use of or the inability to use the Website, any changes to the Website, any material or data sent or received or not sent or received or for any of the above-mentioned damages that result from the use or inability to use the Products. In no circumstances shall our liability and that of our suppliers to you and/or any third parties for any of the above exceed €200.

 

PROPRIETARY RIGHTS TO CONTENT

You acknowledge that content, including but not limited to text, software, music, sound, photographs, video, graphics or other material contained in either sponsor advertisements or email-distributed, commercially produced information presented to you on the Website by us, or our advertisers or other content providers, is protected by copyrights, trademarks, service marks, patents or other proprietary rights and laws.

 

COMPANY CONTRACT

No contract will subsist between you and SIA Kokļu mežs for a sale to you of any product or service unless and until SIA Kokļu mežs accepts your order by e-mail confirming that it has dispatched your order. That acceptance will be deemed complete and will be deemed for all purposes to have been effectively communicated to you at the time SIA Kokļu mežs sends the e-mail to you (whether or not you receive that e-mail).

 

MODIFICATION OF TERMS

We reserve the right to change the terms of use or policies regarding the use of the website (including, in particular, those relating to price or availability) at any time and to notify you by posting an updated version of the terms of use on the Website. We reserve the right to alter or change any promotion at any time being run by the Company. 

 

GENERAL

We shall not be liable for any failure to perform any of our obligations under these terms and conditions which is caused by circumstances beyond our reasonable control including, but not limited to any force majeure incident. Our failure to exercise or enforce any right or provision of the terms of use shall not constitute a waiver of such right or provision unless acknowledged and agreed to by us in writing. The section titles in the terms of use are solely used for the convenience of the parties and have no legal or contractual significance.

 

LAWS

The terms of use shall be governed by and construed fully in accordance with the laws of FINLAND. You and we agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts located in Ireland. If any provision(s) of the terms of use is held by a court of competent jurisdiction to be contrary to law, then such provision(s) shall be construed, as nearly as possible, to reflect the intentions of the parties with the other provisions remaining in full force and effect.

 

TERMINATION

We may terminate the Website with or without cause at any time and effective immediately. In addition, we, in our sole discretion, may terminate your Account for violation of the letter or spirit of these terms and conditions.

 

RETURNS POLICY

At SIA Kokļu mežs we want our returns policy to be transparent and hassle free. That’s why we have 14 day no quibble returns for goods received by us in their original condition.

What To Do

Where you wish to return an item you should first contact us by email at koklumezs@gmail.com or by phone on +371 25414405 quoting your order reference number.

Items that are to be returned should be posted to :

Ecommerce Department,
Latvia, Limbazu nov. , Limbazi, Juras iela 21-11, LV-4001

Returns should be in original condition and packaging. 

 

EXCHANGES

Should you wish to exchange your items for an equivalent item, we will exchange this for you on receipt of the original item.

Normal shipping rates apply to the replacement item.

Where the replacement item is a different price we will either refund the difference or contact you to arrange for a top up payment.

Replacement is subject to availability 

 

REFUNDS

Where you wish to return an item for a full refund then we will refund you the amount paid within 7 days of receipt of goods. 

 

FAULTY ITEMS

Where you wish to return a faulty item the procedure is the same as a refund or exchange. We may also require you to send us a digital photograph of the item for initial assessment.

When an item is found faulty or needs to be returned through the error of SIA Kokļu mežs we will refund the cost of posting it back to us or arrange for courier collection.

Refund, replacement or repair is subject to assessment of fault. This does not affect your statutory rights.

bottom of page